Välkommen

Den här sidan samlar information för dig som vill veta mer om japanska vaktlar, Coturnix japonica.

Vaktlar i utomhusbur
Vaktlar i utomhusbur, färg ”British Range”.

Läs gärna mer om sidan, eller lär dig mer om japanska vaktlar och vaktelägg. Blir du sugen på att själv börja hålla vaktlar? Vaktlar är tysta och kräver inte mycket plats jämfört med t.ex. höns: Lär dig mer om boende och foder!